Voor wie?

Als systeemspecialist kijk ik naar het grotere geheel

Systeemzorg is er voor

 • Mensen die vastlopen in relatie met zichzelf en/ of in relatie met de ander, tgv verandering door ziekte en beperking.
 • Relatie en gezinsproblemen in breedste zin of tgv ziekte en beperking
 • Biopsychosociale problematiek, fysieke problemen welke samenhangen met mentale en sociale problematiek

Weer in beweging komen, zowel fysiek, mentaal als sociaal is van grote waarde. Weer mee doen, samen delen, samen bewegen, is wat Systeemzorg Assen in eventuele samenwerking met andere hulpverlening voor u kan bieden.

Meld u aan voor een eerste kennismaking wanneer u problemen ervaart op de volgende gebieden:

 • Problemen met spanning en emotieregulatie tgv veranderingen door ziekte en/ of beperkingen
 • Problemen met verandering van zelfbeeld
 • Problemen in het omgaan als partner van een persoon met ziekte en/ of beperkingen
 • Emotionele problemen
 • Chronische vermoeidheid
 • Problemen op het werk
 • Communicatieproblemen en conflicten
 • Relatieproblemen
 • Leermoeilijkheden
 • Rouw en verlies
 • Slaapproblemen en concentratieverlies
 • Klachten van depressieve aard
 • Vage lichamelijke klachten
 • Levensvragen en zingeving

Systeemtherapie gaat ervan uit dat een persoon nooit op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een geheel. Veel problemen staan niet op zichzelf, en treffen vaak ook niet alleen u. Dat geldt ook voor de oplossingen: vaak hoeft u niet alles zelf te doen en heeft u in uw omgeving meer mogelijkheden om steun en kracht te krijgen dan waar u zich bewust van bent.

Toekomstgericht

Het gaat er om dat uzelf actief blijft/wordt in het oppakken van uw leven. Dit kan op verschillende manieren, het hangt af van wie u bent, uw persoonlijke en psychische problemen, uw persoonlijkheid. Bij de één is het zinvol om stil te staan bij het verleden, bij de ander is het zinvol om vooral toekomstgericht te werken. Samen met u en of uw systeem, maar ook eventueel met uw partner (ook individuele partner gesprekken zijn mogelijk) bepalen we de hulpvragen en doelen waaraan gewerkt wordt.

Vaak is het een hele stap om op zoek te gaan naar een gesprekspartner. Sommige van u zullen ook niet op zoek zijn naar een therapie maar hebben wél behoefte aan meer dan alleen een luisterend oor of een goedbedoeld advies. Iemand die zonder (voor)oordelen in staat is om te luisteren. Geen sturende houding maar wel iemand die op een andere manier naar uw situatie kan kijken en hierin iets van betekenis kan toevoegen.

Coaching kan onder andere zinvol zijn wanneer u(w);

 • Relatie onder druk staat.
 • Er spanningen zijn in uw gezinssituatie of in de familie.
 • Moeite heeft in het maken van keuzes.
 • Steeds het voornemen heeft om dingen anders te gaan doen maar voortdurend op hetzelfde punt uitkomt.

Coachingsgesprekken kunnen helpen om de juiste koers weer te vinden en richting te houden.

Systeemzorg.nl

Jacobien Verdouw
Ereprijsstraat 22
9404 KH Assen

T: 06 51 047 656
E: info@systeemzorg.nl
KVK: 75307251

Volg ons op social media!

© 2020 Systeemzorg.nl | Realisatie Drijfveer Media