Systeemzorg Assen

Relatie en verliescounseling bij ziekte en/of beperkingen

Professionele begeleiding door systeemzorg

Ziekte en/of beperkingen heeft impact op het persoonlijk leven én op een gezamenlijk leven, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal vlak.

Door de ziekte en/of beperkingen is niet alleen de getroffene uit balans, maar vaak ook de naasten, (de belangrijke anderen, ook wel het systeem genoemd). Systeemzorg helpt om die balans te hervinden. Bijvoorbeeld door inzicht te geven in het letsel en de gevolgen, zodat er meer begrip ontstaat. Ook kan systeemzorg de partner ondersteunen. Het kan uitkomst bieden als de cliënt en zijn of haar systeem zijn vastgelopen. Systeembegeleiding helpt om daar weer beweging in te krijgen. Helpt bij het vinden van een krachtige balans.

Vinden van een krachtige balans

Systeemzorg Assen helpt bij het aanvaarden van veranderingen, van verlies door trauma, zowel fysiek, emotioneel en psychisch. Helpt bij het (opnieuw) vinden van kracht welke nodig is voor het doorzetten om te oefenen, pijn te verdragen en perspectief te blijven zien.

Voor het omgaan met beperking en/of handicap is kracht nodig. Kracht is een combinatie van fysieke, emotionele en mentale componenten. Kracht komt voor uit verbinding in relaties, kracht door intimiteit en seksualiteit, kracht door agressie (positioneren, wensen en grenzen aangeven), kracht door rust in veilig verbonden zijn. Kracht zit in verbinding met anderen, in aandacht, in de ander zien. Aandacht voor de geschiedenis, de weg die de ander heeft bewandeld, voor het verhaal van de patiënt en zijn/haar systeem. Aandacht dat elke mens en elk verhaal uniek is en zo ook onze eigen reacties daarop. Liefdevolle communicatie, aandacht voor emoties, het zoeken naar andere narratieven en posities zijn hierbij waardevol.

voor-wie

Voor wie

werkwijze

Werkwijze

contact

Contact opnemen

Systeemzorg bij NAH

De behandeling richt zich op het leren omgaan met cognitieve beperkingen die voort- komen uit het hersenletsel, bijvoorbeeld op het gebied van geheugen, aandacht, executief functioneren, taal en handelen.

Ook richt de behandeling zich op psychische en gedragsmatige problemen die door het hersenletsel zijn ontstaan of zijn verergerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • De psychische verwerking van de gevolgen van NAH.
  • Psycho-educatie van degene met NAH en zijn of haar omgeving.
  • Het (opnieuw) aanleren van sociale vaardigheden.
  • De behandeling van veranderingen in gedrag en emotie als gevolg van het hersenletsel.

Daarnaast richt de behandeling zich op de omgeving van de persoon met NAH en kan bestaan uit psycho-educatie, hulp bij verwerking en het leren omgaan met de veranderingen als gevolg van NAH. De behandelingen kunnen individueel of groepsgericht plaatsvinden

Partners

Het zorgen voor chronische zieke patiënten kan belastend en stressvol zijn. Dit vraagt om aanpassingen in het dagelijks leven, het gedrag en toekomstverwachting van de patiënt maar ook zeker die van de partner. Aanpassing aan de beperkingen kan een grote druk op de relatie tussen patiënt en partner leggen. Hierdoor kunnen gevoelens van ongelijkwaardigheid in de relatie ontstaan welke de wederzijdse ondersteuning van patiënt en partner kunnen belemmeren. Ook seksuele problematiek ten gevolge van de beperkingen kan zorgen voor spanningen binnen de relatie. Partners voelen zich vaak erg verantwoordelijk, zorgen soms minder goed voor zichzelf en hebben zelf vaak ook gezondheidsklachten. Partners van patiënten kunnen waarschijnlijk evenveel aanpassing- en psychosociale problemen ervaren als patiënten. Daarom wil Systeemzorg ook begeleiding en ondersteuning bieden aan partners.

Relatie counseling

Het huwelijk, of een lange relatie met een partner, is over het algemeen goed voor de gezondheid en het welzijn. Verschillende studies hebben aangetoond dat de gezondheid van beide partners sterk gecorreleerd is aan elkaar. Veranderingen in gedrag, mentale en fysieke gezondheid zijn vaak op elkaar afgestemd. Er is een wisselwerking in het welzijn van de ene partner op het welzijn van de andere partner.

Zorg bij chronische pijn

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen dat mensen (pijn) klachten ervaren. Wanneer mensen op een bepaalde wijze compenseren/ over belasten maakt dat sensitisatie in de breedste zin een rol kan spelen waardoor (pijn) klachten chronisch worden. Stress tgv psychosociale factoren zijn van invloed op de klachten. Opvattingen in hoe we met ons zelf omgaan en met anderen maken dat contacten, rollen en taken stress kunnen geven (‘ik doe er niet toe’, ‘de ander kan niet zonder mij’, ‘zo doen wij het altijd in onze familie’, ‘wij zijn doorzetters’, etc).

(Pijn) klachten zijn niet alleen fysiek te benaderen, het is van toegevoegde waarde om hierbij juist de persoon in zijn totaliteit te bekijken en in de context van relaties te zien omdat wij nu eenmaal bestaan uit verschillende rollen vanuit verschillende relaties. Deze kunnen een bron van vreugde zijn en helpend zijn in het omgaan met nare zaken, bv elkaar kunnen steunen en samen delen. Maar relaties kunnen ook veel stress opleveren waardoor klachten een teken kunnen zijn van langdurige ongezonde stress in het lijf.

Systeemzorg.nl

Jacobien Verdouw
Ereprijsstraat 22
9404 KH Assen

T: 06 51 047 656
E: info@systeemzorg.nl
KVK: 75307251

Volg ons op social media!

© 2021 Systeemzorg.nl | Realisatie Drijfveer Media